LILLEBEKKMOEN


Hittil er det solgt og bygd ut 30 tomter, i tillegg til nye Furumoen Barnehage som ble tatt i bruk august 2013. Her er det mange "godbiter" igjen, så løp og kjøp!

 
Bilde av sentrum_lillebekkmoen


Tomtekart oppdatert pr 16. januar 2018.
180116 Salgskart Lillebekkmoen


Reguleringskart:
Bilde av Regpl-Lillebekkmoen-2
Felt B1-B5

Felt B6-B10

Felt B11-B16