REFERANSEBYGG


Her du finner du en del av de største referanseprosjektene de siste årene.

 

Boliger

Wilhelm-ute2     Norgeshuset Heimen
Lillebekkmoen boligfelt ferdig mars 2013.
Enebolig med en etasje, totalt  boareal på 86,4m2
Skjønhals-ute   Norgeshuset Nupen
Lillebekkmoen boligfelt ferdig mars 2013.
Enebolig over to etasjer, totalt boareal på
204,7m2
Branden, ferdigstillelse 021   Norgeshuset Tua
Enebolig i Grantevet Vingelen, boareal på 126,8m2Leilighetsprosjekt, Parkveien 10. Et boretslag med 10 leiligheter.


 
Image of 499108_200_147 Image of 499109_200_119
Image of 499110_200_150 Image of 499111_200_150
 
 
 

Idrettshaller


Holmenhallen, Tynset

 
Holmenhallen, Tynset Holmenhallen på Tynset ble bygd i 1995-96 på tomta til den gamle plasthallen.

Holmenhallen ble i likhet med Tynsethallen bygd av SK-BYGG AS i samarbeid med dugnadsfolk fra Tynset idrettsforening.
Med Holmenhallen har Tynset nå 2 flotte idrettshaller å by på.

 Tynsethallen

 
Tynsethallen Tynsethallen ble bygget av SK-BYGG AS sammen med dugnadshjelp organisert gjennom Tynset idrettsforening. Bygget ble reist i 1990.
 
   
   


Skoler


Alvdal ungdomsskole

 
Bilde av 151196__ Alvdal ungdomsskole ble ferdigstilt i 2002, etter en omgjøring av den gamle delen samt påbygg av en ny del.

Tolga barne- og ungdomsskole

 
  Tolga barne- og undomsskole ble bygget helt ny etter en stor brann i 1997/98.

Tolga barne- og ungdomsskole hadde en byggetid på
1 1/2 år. Nybygget ble en moderne og funksjonell skole, som ble veldig godt mottatt.
 
   
   

Barnehager

Furumoen Barnehage

 
Ute fremside Ny barnehage på Lillebekkmoen, åpning august 2013.
I første omgang er det bygget 2 avdelinger og fellesarealer,
men det er tilrettelagt for ytterligere 2 avdelinger.
   
Sykehjem / omsorgsboliger


Os omsorgsbolig

 
Bilde av 151198__ Os trygdeboliger ligger på Nørnesjordet i Os sentrum og ble bygget i 1989-90.

Trebygning i en etasje, som inneholder 10 leiligheter.

Tjønnmosenteret

 
Bilde av 151199__ I 1998 vedtok Tynset kommunestyre å bygge nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger - det vi idag kjenner som Tjønnmosenteret.
Bygget inneholder alt innen rehabilitering, omsorg og pleie, og er tuftet på nytenking og nye krav til helse - og sosialsektoren.

Tjønnmosenteret ble påbegynt i mai 2000, og ble klar til innflytting 1. juni 2002.

Byggingen av Tjønnmosenteret har vært det største byggeprosjektet i offentlig regi i vår region.
 
   
   


Driftsbygninger i landbruket

 

 Bilde av wreau04vBilde av gdpuhuu7

Bilde av trcrbjhy
 Vi har de siste årene utviklet et rasjonelt konsept for å bygge rimelige og solide driftsbygninger i landbruket. Ytterskallet består av isolerte betongvegger, med betongoverflate både inn- og utvendig. Takkonstruksjonen produseres i egen fabrikk, og monteres med egne ressurser.

Her kan nevnes en bygning på ca 1.200 m2 i Kåsa, en bygning på ca 600 m2 på Fåset, en bygning på ca 600 m2 i Rendalen og en bygning på ca 600 m2 i Tylldalen.
   


 

Butikk / produksjon


  Mila Bil AS
Etter brannen sommeren 2012, bygger Mila Bil AS opp 
igjen lokaler på ny tomt ved rundkjøringa på Tynset.
Næringslokale på totalt 850m2 med salgshall, verksted og
kontorlokaler.

Asvo AS

 
Asvo AS Asvo AS, Tynset ble bygget i 1999.
En gammel lagerhall ble her omgjort og tilbygd, og består i dag av div. produksjonslokaler som snekkerverksted, keramikkverksted, tekstilavdeling og vedavdeling. I tillegg kommer kontorer og kantine.
Et trivelig butikklokale med store vinduer ut mot hovedvei, eksponerer produktene fint.

Os husdyrmerkefabrikk as

 
Os husdyrmerkefabrikk as Os husdyrmerkefabrikk ble bygget i 1997/98. Prosjektet bestod av omgjøring av eksisterende produksjonslokaler, samt nybygg og ny utvendig kledning.

Industrigata 4, Tynset

 
Industrigata 4, Tynset Industrigata 4, Tynset, ble bygget i 1998.
Bygget er i 2 etasjer, kombinert bolig og næringslokale.