OM SK BYGG AS

SK BYGG AS er en av distriktets ledende bygningsentreprenører.  Bedriften ble etablert i 1985, og har i dag utviklet seg til å være en av Nord-Østerdalens største bygningsentreprenører, med nedslagsfelt i hovedsak fra Alvdal og Rendalen i sør til Kvikne og Røros mot nord.

SK BYGG AS har kompetanse og utstyr som gjør oss i stand til å utføre tjenester innenfor et svært bredt spekter.  

I tillegg til de tjenestene du forventer av en bygnignsentreprenør, kan vi tilby:

 • Egen blikkenslageravdeling
 • Tilgang på og levering av grus, pukk og matjord
 • Takstolproduksjon i datterselskap
 • Elementproduksjon av bygninger
SK BYGG AS har sentral godkjenning - et kvalitetsstempel i seg selv, og et ansvar som forplikter.

SK BYGG AS er en anerkjent lærlingebedrift.  Vi utdanner og rekrutterer de fleste av våre faglærte arbeidere selv.  Utdanningen foregår i nært samarbeid med den videregående skolen på Tynset.
 
SK BYGG AS har 35 ansatte, fordelt på følgende fagfelt:
 • Administrasjon
 • Byggeriet
 • Betong- og tømrerfag
 • Mur
 • SK-Blikkenslager
 • Trekonstruksjoner (takstolproduksjon)
 • Elementproduksjon
 • Anlegg

Roar M.Kolstad
Daglig leder
Mester i tømrerfaget + fagbrev i forskaling

Roar M. Kolstad er en av grûnderne i firmaet.
Sammen med Per M. Sønmør startet han firmaet,i 1985 og har sakte, men sikkert utviklet selskapet til hva det er i dag. Roar er i tillegg til å være daglig leder, byggplassansvarlig.


Per M. Sønmør
Mester i tømrerfaget


Per M.Sønmør, den andre av grûnderne.
Stedfortreder for daglig leder og byggplassansvarlig.
Per tilbringer mesteparten av tiden ute på byggeplass.

I tillegg har han også ansvaret for maskinparken.


Bilde av cequovs7SK-BYGG AS er en Mesterbedrift
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift.En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.


Bilde av f1wcksnb
Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.